Åpent brev til Hjartdal kommune

Vi har sendt åpent brev til ordfører, rådmann og til aktuelle aviser. Avisa Telen trykket innlegget 25. november.

Åpent brev til ordfører Bengt Halvard Odden og rådmann Rune Engehult i Hjartdal kommune.

 Kan man satse på Hjartdal kommune og samtidig legge ned biblioteket?

12.november kunne man lese i Telen at Hjartdal formannskap anbefaler å legge ned Hjartdal folkebibliotek som eget bibliotek. I praksis blir Notodden bibliotek også bibliotek for Hjartdal, om dette går gjennom i kommunestyret.

Norsk bibliotekforening (NBF) Telemark reagerer sterkt på en slik anbefaling. Lov om folkebibliotek sier klart og tydelig at enhver kommune skal ha et bibliotek. Det er mulig å drifte biblioteket sammen med en annen kommune, men man skal alltid ha et faktisk, fysisk bibliotek i hver kommune. NBF Telemark spør derfor om det her er snakk om en misforståelse, når anbefalingen ser ut til ville legge ned det eneste biblioteket i Hjartdal kommune?

Folkebiblioteket er hjertet for kultur og samfunn i et lokalmiljø, og når formannskapet foreslår å legge ned biblioteket på Sauland betyr dette at Hjartdal blir frarøvet et av kommunens viktigste organer. I siste kommuneplan står det å lese at Hjartdal sliter med fraflytting, men at kommunen har potensiale for å tiltrekke seg nye innbyggere. Det å legge ned et av kommunens viktigste kulturtilbud vil ikke bygge opp under et slikt potensiale, men tvert imot kunne bidra til den negative tendensen.

Kommuneplanen vektlegger blant annet at Hjartdal skal være en god oppvekstkommune. Ønsker man et godt oppvekstmiljø så fjerner man ikke biblioteket. Det er uheldig dersom barn og ungdom må sette seg på en buss til Notodden for å få tilgang til eventyrstunder og bøker. Biblioteket er essensielt for å utvikle de unges lese- og informasjonskompetanse. Ønsker man et godt oppvekstmiljø, bør man heller satse på et levende bibliotek hvor barn og ungdom er hjertelig velkommen til å lære og utvikle seg.

Hjartdal kommune skal de neste årene ta imot en rekke nye flyktninger, og dette vil stille økt krav til integrering. Biblioteket spiller en viktig rolle for integreringen: det er hit man kan komme for å lære om det norske samfunnet og språket, her man kan holde kontakt med hjemlandet og skrive jobbsøknader. Ingen annen institusjon er så utjevnende som biblioteket – vi trenger biblioteket for å ta vare på innbyggerne våre!

Formannskapet begrunner nedleggelsen av biblioteket med at det vil spare kommunen for penger. NBF Telemark ønsker å gjøre formannskapet i Hjartdal kommune oppmerksom på at det er anerkjent statistikk at hver krone brukt på bibliotek gir fire tilbake, og at gode bibliotek gir overskudd på bruttonasjonalproduktet. Det å kutte i bibliotek gjør derimot at man må øke penger til bl.a. skole, helsetjenester for eldre og integrering.

Vi lever i en verden hvor stadig flere tjenester digitaliseres, og vi ser at det som før brukte å være naturlige møteplasser i lokalsamfunnet, erstattes av nye digitale tjenester. Bibliotekets viktige rolle som møteplass vil derfor bare forsterkes i den kommende tiden. Biblioteket er det ene stedet hvor du alltid er velkommen, og hvor du kan møte andre i lokalbefolkningen på tvers av kjønn, alder og etnisitet.

Det å legge ned folkebiblioteket i Hjartdal er ikke bare lovstridig, det vil også sørge for å frata innbyggerne i Hjartdal kommune en viktig møteplass og integreringsarena. Biblioteket er en kulturbærer med gratis tilgang til pc, bøker, filmer, tidsskrifter og aviser – kan man virkelig satse på Hjartdal kommune og samtidig legge ned biblioteket?

NBF Telemark håper at formannskapet revurderer anbefalingene om å legge ned biblioteket i Hjartdal, og at biblioteket ikke bare beholdes, men også tør satses på!

 

På vegne av styret i NBF Telemark

Vanja Øyrås, leder.